Laatu- ja ympäristönsuojelupolitiikka

UAB "VILPROS PRAMONĖ" TOIMINTA:

Savupiippuelementit, joustavat rakenteet, lämmityslaitteet suunnittelu, tuotanto ja myynti. Maalaus, metallilevyjen työstö, metallihitsauspalvelujen tarjoaminen.

Keräämme tietoja verkkosivustomme käyttäjistä seuraavien säädösten mukaisesti. Liettuan tasavallan henkilötietojen oikeudellisesta suojasta annetun lain mukaisesti, Liettuan tasavallan sähköisestä viestinnästä annettua lakia, EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön ja muun asiaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti valvontaviranomaisten määräykset.

UAB "VILPROS PRAMONĖ" STRATEGISET TAVOITTEET JA AIKOMUKSET

  • Yrityksen toiminnan vakaan kehityksen ja kannattavuuden varmistaminen.
  • Hallintoprosessien jatkuva parantaminen, laadun tavoittelu ja ympäristönsuojelun parantaminen.
  • Tuotteidemme korkean laatu- ja turvallisuustason varmistaminen ja ja palveluita sekä parantaa niitä
  • Pitää yllä pitkäaikaisia luottamukseen perustuvia suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja kumppaneihin.
  • Ehkäistään ympäristön pilaantumista säästeliäästi ja käyttämällä luonnon- ja energiavaroja järkevästi.
  • Parannamme jatkuvasti käytettyjä teknologioita, asennamme turvallisuus- ja turvallisuusjärjestelmiä ekologisesti edistyksellisiä teknisiä innovaatioita ja työmenetelmiä.
  • Luodaan turvallinen työympäristö, joka ei uhkaa ympäristöä työntekijöidemme terveyttä, huolehditaan onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja onnettomuuksien torjunnasta työperäisten sairauksien ennaltaehkäisy.
  • Parannamme järjestelmällisesti kaikkien työntekijöidemme pätevyyttä, edistämällä luovaa aloitteellisuutta ja tietoisuutta samalla kun tuomme työntekijöiden henkilökohtaista vastuuta laadusta suoritetuista töistä, terveydestä ja turvallisuudesta sekä ympäristönsuojelusta.
  • Varmistetaan tehokkaiden oikeudellisten säädösten ja muiden velvoitteet.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi UAB ”Vilpros pramonė” pyrkii on ottanut käyttöön yhdennetyn laatu- ja ympäristöjärjestelmän, jota se kehittää jatkuvasti. ISO 2009:2015 -standardin mukainen ympäristön- ja ympäristönsuojelun hallintajärjestelmä ja ISO 14001:2015 -standardien vaatimuksia.

UAB ”Vilpros pramonė”:n laatu- ja ympäristönsuojelupolitiikka on seuraava yleisön, kaikkien työntekijöiden ja sidosryhmien saatavilla on perehdytetty tähän politiikkaan, ja heidän on noudatettava sitä sen määräykset toiminnassaan. Politiikkaa tarkistetaan parhaillaan vuosittain, jotta se pysyisi ajan tasalla ja olisi jatkuvasti asianmukainen.
Johtaja
2021-02-10

Darius Ozarovskis